Namnet Rubensgården kommer från "Rubenagården" efter Ruben och Astrid som bodde här fram till mitten av sjuttiotalet. De hade ett tiotal mjölkkor och ägorna omfattade 46 hektar mark, varav större delen skog. Sedan dess har gården stått mer eller mindre obebodd tills vi förvärvade den 2012.


Gården ligger i byn Äng som har anor från 1300 talet. Det är svårt att idag veta exakt var dåtida bebyggelse stod.  Förutom Rubenagården finns i Äng även granngården Karl- Erikagården från vilken en del av vår mark styckats av från. Var man än gräver hittar man tegel, spik, rester av kol, djurben, keramik och intressanta föremål från svunna tider.

Byggnaderna är uppförda i slutet av 1800- talet och senaste renoveringen av huvudbyggnaden gjordes 1927. Det är med anledning av detta relativt orörda skick som vi köpte just detta objekt. Vi har många år av renoveringar framför och bakom oss. Vissa moderniseringar och förändringar har vi gjort men vi försöker att fara varsamt fram för att behålla byggnadernas patina och karaktär.

Vi försöker i möjligaste mån att återvinna virke och beslag. Till exempel återanvänder vi klippspik, letar efter begagnat virke, plåt, tegel och fönster.